Persoonlijke aanpak maakt maatwerk mogelijk

Wij vinden persoonlijk contact belangrijk. Binnen onze methode en bij onze aanpak.

Een persoonlijk gesprek is altijd de basis van onze werkwijze. Samen inventariseren we de behoeften en pijnpunten binnen de organisatie. Dat we daarbij medewerkers hun eigen dienstverlening laten ervaren is een kenmerkend onderdeel van onze aanpak.

Oplossingen vanuit ZorgKanteling bevinden zich altijd op het snijvlak van dienstverlening en procesinrichting. Medewerkers begeleiden we intensief wanneer zij deze doorvoeren binnen hun eigen organisatie.

Kenmerkend voor onze aanpak:

Resultaat

Met de invoering van Zorgkanteling zetten we in op resultaat voor klanten, medewerkers en de organisatie.

Zorgkanteling werkt als: