K L A N T - M E D E W E R K E R - O R G A N I S A T I E

Z o r g K a n t e l i n g

V E R B I N D I N G - B E W E G I N G - R E S U L T A A T

  • 1 ZorgKanteling is een vernieuwende methode in de zorg
  • 2 ZorgKanteling is samen met medewerkers, vanuit de wensen van de klant de interne organisatie optimaliseren
  • 3 ZorgKanteling staat voor zorg voor klanten, medewerkers & organisatie met resultaat op alle drie de deelgebieden